Nyhet

Projektdirektiv för kvarteret Ångkvarnen

Projektdirektiv för Ångkvarnen Skeppskajen är godkänt av kommunstyrelsen. Projektdirektivet ligger till grund för att planera och därefter genomföra en utveckling av området.

Illustration av möjlig bebyggelse i Kungsängen

Ångkvarnen Skeppskajen har ett strategiskt viktigt läge för utvecklingen av innerstaden och färdigställandet av programområdet för Kungsängen.

Ångkvarnen blir stadens nya förbindelselänk mellan det befintliga Kungsängen, stadskärnan och Fyrisån. Projektet ger förutsättningar för att inrymma kulturverksamheter i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och kan därför få en stor betydelse för allmänheten och besökare.

Läs mer om Ångkvarnen Skeppskajen