Nyhet

Kontaktcenter öppnar 6 november

Många har förr eller senare behov av att kontakta kommunen. För att öka vår service och tillgänglighet skapar vi nu en ”tydlig väg in” i form av ett Kontaktcenter.

Kontaktcenter banner 10 000 frågor

Kontaktcenter är en vidareutveckling av Kommuninformation, växel och felanmälan offentlig miljö och till för invånare, näringsliv och organisationer. Tidigare har många samtal kopplats vidare inom organisationen. Målet med Kontaktcenter är att kunna svara på många vanliga frågor direkt.

Under hösten har kommunens verksamheter deltagit i workshops för att komma fram till vilka frågor som Kontaktcenter ska hantera vid första kontakten.

– Uppsalaborna kan räkna med att det nu kommer att finnas en tydligare väg in för en första kontakt, men vissa frågor kommer naturligt att behöva hanteras specifikt av berörd förvaltning även i fortsättningen, säger Lena Forssell, enhetschef, Kontaktcenter.

Med ett kommungemensamt kontaktcenter kan även tid för specialister i förvaltningarna frigöras så att de får möjlighet att arbeta mer effektivt. Invigning av Kontaktcenter äger rum 6 november och stadsdirektör Joachim Danielsson och Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande kommer att vara är på plats.

– Flera kommuner har infört Kontaktcenter med lyckat resultat. Att ändra arbetssätt och att bygga upp effektiva informationsflöden är ett utvecklingsarbete, och Uppsalas arbete med detta kommer att fortgå över tid, säger Lena Forssell, enhetschef, Kontaktcenter.

För mer information

Lena Forssell, enhetschef Kontaktcenter
E-post: lena.forssell@uppsala.se
Telefon: 072-468 25 34

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
E-post: erik.pelling@uppsala.se
Telefon: 076-137 78 79