Pressmeddelande

Konsument Uppsala tar hand om konsumentrådgivningen i Östhammars kommun

Uppsala kommuns konsumentrådgivning och Östhammars kommun har skrivit på ett samverkansavtal. När Östhammars konsumentrådgivare går i pension i sommar tar Konsument Uppsala över.

På Konsument Uppsala kan alla som bor i Uppsala få kostnadsfri upplysning och rådgivning i konsumentärenden. Nu utökar Uppsala kommun verksamheten så att den även omfattar invånarna i Östhammars kommun.

– Vi är glada över att nu kunna erbjuda samma hjälp till Östhammarsborna. Under 40 år har invånarna i Uppsala fått hjälp med frågor som rör konsumenträtt, säger Cecilia Björkenå, enhetschef för konsument- och energirådgivningen i Uppsala. Frågornas karaktär blir mer och mer komplexa och vi har ett viktigt uppdrag att stötta våra konsumenter.

Individuell rådgivning till personer som bor i Östhammars kommun ska erbjudas via telefon, e-post och besök på Konsument Uppsala. Om Östhammars kommuns invånare vill träffa en konsumentrådgivare på plats i sin egen kommun kan det ordnas genom bokade besök.

– Jag ser många fördelar med den här lösningen. Konsument Uppsalas personal har lång erfarenhet och högsta tänkbara kompetens. De har ett generöst öppethållande för rådgivning via telefon, e-post och besök, säger Östhammars konsumentrådgivare May Strandberg som går i pension i sommar.

Östhammars kommun får också del av Konsument Uppsalas arbete med förebyggande verksamhet. Konsumentrådgivarna föreläser till exempel för prioriterade grupper som ungdomar, nya svenskar och pensionärer.

– Konsumentrådgivningen är en fantastisk resurs. Som samhället har utvecklats med all komplexitet behövs det alltmer stöd i människors vardag. Vi känner oss mycket nöjda med den här lösningen och ser fram emot en fortsatt god service till våra medborgare, säger Margareta Widén Berggren (S), första vice ordförande i Östhammars kommunstyrelse.

Läs vad Konsument Uppsala kan ge råd om på www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/fraga-konsumentradgivningen/

Konsument Uppsala har öppet för besök måndag till torsdag 9–12.
Telefonrådgivning: 018-727 18 20
Besöksadress: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
E-post: konsumentuppsala@uppsala.se

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-079 86 05
E-post: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Cecilia Björkenå, enhetschef för konsument- och energirådgivning
Telefon: 018-727 40 42
E-post: cecilia.bjorkena@uppsala.se

Margareta Widén-Berggren (S), första vice ordförande i Östhammars kommunstyrelse
Telefon: 070-560 38 90
E-post: margareta.widen-berggren@osthammar.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se