Pressmeddelande

Konstprogram för Brantingsskolan antaget

Konstprogrammet för den konstnärliga gestaltningen för Brantingsskolan antogs av kulturnämnden måndag 12 februari.

Skolan planeras stå färdig 2020 och då ska den nya gestaltningen också vara på plats.

Brantingsskolan ska till största delen byggas helt ny och för den delen planeras konsten efter de värden som är knutna till platsen.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram konstnär. Medborgardialog ska föras med bland annat ungdomar från närliggande fritidsgård och skola men också andra ungdomar knutna till platsen då det ännu inte finns elever på skolan.

– Den nya Brantingsskolan blir arbetsplats och närmiljö för väldigt många elever, lärare och annan personal. Därför är det viktigt med en konstnärlig gestaltning som bidrar till att skapa en kreativ och inspirerande skolmiljö och som bygger på en dialog med de som ska möta konsten i sin vardag, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

I den äldre delen av skolan finns sedan tidigare konstverket Juniskäret av Harald Lindberg. Konstverket som är tio gånger två meter behöver skyddas och konserveras under skolans renovering. På skolgården finns skulpturen Soluret av Staffan Östlund som kommer att finnas kvar men flyttas inom skolområdet. Konstverken kommer att finnas kvar på den nya skolan.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon:
070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Anna Ehn, intendent för offentlig konst, kulturförvaltningen
Telefon:
018-727 86 80
E-post:
anna.ehn@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon:
070-821 68 50