Pressmeddelande

Konstmuseets utvecklingsarbete ger besöksrekord

Uppsala konstmuseum slår för andra året i rad ett nytt besöksrekord med 71 212 besökare 2016 jämfört med 44 322 år 2014. Under de två senaste åren har museet satsat på hörsal, kafé och fri entré. I år fortsätter utvecklingsarbetet, då museet tar över de lokaler som tidigare visade Uppsala universitets konstsamlingar.

Universitetet ska nu utveckla konstmuseiverksamheten i egna lokaler och har från och med den 30 april sagt upp de 310 kvadratmeter stora utställningsytorna i slottet. Lokalerna kommer i stället att hyras av Uppsala konstmuseum.

2017 planerar konstmuseet att producera egna utställningar och bedriva utställningsverksamhet även på våningsplan tre. Verksamheten ska anpassas till museets egna samlingar med inriktning mot modern och samtida konst. Konstmuseets verksamhet får en mer sammanhållen profil genom att den länkar samman alla tre utställningsplanen.

Tisdag 31 januari beslutade kulturnämnden att avsätta 490 000 kronor för satsning på konstmuseets verksamhet 2017.

– Jag är väldigt nöjd med Uppsala Konstmuseums utvecklingsarbete, som lett till en ökning i besökarantalet med mer än 60 procent under de senaste två åren. Nu tar vi

År 2014 hade Uppsala konstmuseum 44 322 besökare, 2015 ökade siffran till 55 047 och 2016 slogs ett nytt rekord med 71 212 besökare.

– Vi har arbetat hårt under året för att få ett bredare genomslag och inkludera fler. Fri entré och hbtq-certifieringen är ett led i detta. Besöksrekordet visar att museet är en kraft att räkna med och som lockar både den lokala publiken och turisterna, säger Daniel Werkmäster, museichef.

Sedan 1995 har kommunen och konstmuseet i samarbete med Uppsala universitets konstsamlingar bedrivit museiverksamhet i Uppsala slott. Universitetet har ansvarat för hyra och utställning i lokalerna medan konstmuseet har bedrivit konstpedagogisk verksamhet samt ansvarat för öppethållande och bevakning.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75

Daniel Werkmäster, museichef
Telefon: 070-353 37 34

Presskontakt

Inga Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 070-821 68 50