Pressmeddelande

Konsten i gång- och cykeltunneln vid polishuset invigs

Tisdagen den 5 december 16.00 invigs konstverket Fåglarna ser allt av Carina Marklund för gång- och cykeltunneln vid Svartbäcksgatan/Luthagsesplanaden.

Del av konstverket Fåglarna ser allt av Anna Marklund. Verket finns i gång- och cykeltunneln vid polishuset. Foto: Q Image

Under de senaste två åren har upprustningen av tunneln i kvarteret Heimdal nära polishuset pågått. Nu är den öppnad.

Konstverket invigs av Karolin Lundström (V), 1:e vice ordförande i kulturnämnden, Uppsala kommun. Kulturdirektör Sten Bernhardsson hälsar välkommen. Därefter samtalar konstnären Carina Marklund och Anna Ehn, intendent för offentlig konst, om arbetet med verket.

– Konsten har en viktig roll i arbetet med att göra Uppsala till en trygg och välkomnande stad. Här har konstverket i samarbete med trafiksäkerhet och ljussättning gjort tunneln till en plats man gärna både cyklar igenom och stannar upp i. Vi som passerar genom tunneln kanske så ofta som dagligen får möjlighet att genom konsten se platsen och människornas historia, säger Karolin Lundström.

För den omdanade tunneln har konstnären Carina Marklund skapat ett textilt konstverk som fotograferats, uppförstorats och sedan överförts på Dibondskivor. Verket i tunneln mäter 28,5 meter.

Motivet i konstverket anknyter till platsens historia med Hästens skofabrik som låg alldeles intill. Fabriken Hästens skodon tillverkade skor mellan åren 1914 och 1968.

Carina Marklund berättar:
”Jag besökte Upplandsmuseets utställning om skor och lånade alla böcker om skor jag hittade. Jag har i bilderna uteslutit människor och låter skorna bli till lämningar, avtryck, egna personligheter och historiebärare. Jag har förhållit mig fritt till mina inspirationskällor och bilderna har bitvis växt fram och utvecklats under arbetsprocessen.

Jag arbetar för hand. Mina bilder och objekt byggs upp i lager med olika komponenter som ger collageliknande berättelser. När jag tecknar tänker jag ´stygn´. Dessa bilder omvandlar jag sedan till screentryck. Själv tänker jag trycket som platt och att det skapas en spänning när man tillsätter broderiet som ger struktur, taktilitet, känslighet, närhet. Det blir fysiskt.”

Se mer om konstnären på www.fiberartsweden.nu

För mer information

Anna Ehn, intendent för offentlig konst
Telefon: 018-727 86 80
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50