Pressmeddelande

Konst för en tunnel – ny utställning på Offkonsten! c/o Teatergalleriet

Tisdag 2 maj invigs utställningen Konst för en tunnel av Carina Marklund på Offkonsten, Uppsalas stadsteater.

Under de senaste två åren har upprustningen av tunneln i kvarteret Heimdal nära polishuset pågått. Invigning av den kommer att ske hösten 2017. För den nyrustade tunneln har konstnären Carina Marklund skapat ett 18 meter långt textilt konstverk som fotograferats och sedan överförts på Dibondskivor. Skivorna har monterats på tunnelns östra vägg. 

Motivet anknyter till platsens historia med Hästens skofabrik som låg alldeles intill. Fabriken Hästens skodon tillverkade skor mellan åren 1914 och 1968.

Carina Marklund berättar: ”Jag besökte Upplandsmuseets utställning om skor och lånade alla böcker om skor jag hittade. Jag har i bilderna uteslutit människor och låter skorna bli till lämningar, avtryck, egna personligheter och historiebärare. Jag har förhållit mig fritt till mina inspirationskällor och bilderna har bitvis växt fram och utvecklats under arbetsprocessen.”

Utställningen som pågår till 5 juni, invigs av Karolin Lundström (V), 1:e vice ordförande i kulturnämnden.

– Konsten har en viktig roll i arbetet med att göra Uppsala till en trygg och välkomnande stad. Här har konstverket i samarbete med trafiksäkerhet och ljussättning gjort tunneln till en plats man gärna både cyklar igenom och stannar upp i, säger Karolin Lundström.

I samband med vernissagen, tisdag 2 maj 18.00, samtalar konstnären Carina Marklund och Anna Ehn, intendent för offentlig konst.

Mer information

Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon
: 018-727 86 80
E-post
anna.ehn@uppsala.se

Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, Region Uppsala
Telefon
: 076-495 49 41
E-post
johannes.ehnsmyr@regionuppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
 070-821 68 50