Nyhet

Kommunens öppettider under Kristi himmelfärdsdag

De flesta av kommunens kontor och förvaltningar har öppet som vanligt 24 och 26 maj. De flesta har stängt torsdag 25 maj.

Journummer och felanmälan

Socialjouren

Socialjouren har öppet 24 maj 12.00–01.00 samt 25 och 26 maj 14.00–01.00. Ring 018-15 00 00 eller 112 och begär socialjouren.

Trygghetsjouren

Har öppet dygnet runt. Ring 018-727 51 70 och begär trygghetsjouren.

Servicecenter

För felanmälan på gata/park och på fastighet/bostad, ring 0771-24 55 00.

Undantag

Onsdag 24 maj

  • Försörjningsstöd och nyanlända samt boendeenheten har öppet 9.00–11.30.
  • Servicecenter har öppet 7.00–12.00.
  • Socialtjänsten, barn och unga har öppet 9.00–12.00.
  • Socialtjänsten, individ och familjeomsorg har öppet 9.00–12.00.
  • Kommuninformation har öppet 9.00–12.00.
  • Växeln har öppet 7.45–12.00 på telefon 018-727 00 00.
  • Överförmyndarförvaltningen har öppet 8.00–12.00.

Fredag 26 maj

  • Navet arbetsmarknad och utbildning har stängt.
  • Bygglovsinformation har stängt.