Nyhet

Kommunens öppettider under jul, nyår och trettondag helg

De flesta av kommunens kontor och förvaltningar har öppet som vanligt 27 till 30 december och 2 till 4 januari. De flesta har stängt 24, 25, 26 och 31 december och 1 och 6 januari. Den 5 januari stänger de flesta av kommunens förvaltningar 12.00.

Undantag

Äldreförvaltningen

Öppet 23 december 8.00–12.00.

Stadsbiblioteket

Öppet 27 till 29 december samt 2 till 4 januari 9.00–20.00 (barnavdelningen stänger 19.00).
Öppet 30 december 9.00–18.00.
Öppet 5 januari 11.00–16.00.

Kommunens växel

Öppet 23 och 30 december 7.45–16.00, telefon 018-727 00 00.

Bygglov

Stängt 23 december och 27 till 30 december, öppet 2 till 4 januari 9.00–12.00.

Överförmyndarförvaltningen

Öppet 28 december och 4 januari 14.30–16.00.

Försörjningsstöd, nyanlända samt boendeenheten

Öppet 5 januari 9.00–11.30.

Konsument Uppsala

Stängt 5 januari.

Navet vuxenutbildning

Stängt 23 och 30 december, öppet 27 till 29 december och 2 till 4 januari 9.00–11.30 och 12.30–16.00. Öppet 5 januari 9.00–11.30.

Miljöförvaltningen och tillståndsenheten

Öppet 23 och 27 till 30 december samt 2 till 4 januari 8.00–16.00, lunchstängt 11.30–12.30

Kommuninformation

22 december: stängt för besök. Hanterar telefonsamtal och e-post till 17.00
23 december: stängt för besök. Hanterar telefonsamtal och e-post 9.00–16.00.

Öppet för besök från och med 27 december 9.00–17.00.
30 december 9.00–16.00.

Antagning förskola i Stationsgallerian

Stängt 23 december –8 januari

Uppsala stadsarkiv

Öppet 27 till 30 december samt 2 till 4 januari 9.00–12.00.

Uppsalarummet i Stadshuset

Öppet 23 december 10.00-16.00
Öppet 28–30 december samt 4 januari 10.00–15.00
Öppet 5 jan 10.00-12.00

Jourtelefonnummer

Socialjouren

Ring 018-15 00 00 eller 112 och begär socialjouren.
Öppet 23 till 26 december samt 30 december till 1 januari 14.00–1.00.
Öppet 27 till 29 december samt 2 till 4 januari 16.00–1.00.
Öppet 5 januari 12.00–1.00.
Öppet 6 januari 14.00–1.00.

Trygghetsjouren hemtjänst

Öppet dygnet runt. Ring 018-727 51 70 eller 112 och begär trygghetsjouren.