Nyhet

Kommunens öppettider på nationaldagen 6 juni

De flesta av kommunens kontor och förvaltningar har stängt tisdag 6 juni.

Jourtelefoner

Servicecenter (felanmälan fastigheter, gata/park, boendeparkering). Ring efter 16.00 till 0771-24 55 00.

Socialjouren har öppet 13 april 12.00–01.00 och 14 till 17 april 14.00–01.00. Ring 018- 15 00 00 eller 112 och begär socialjouren.

Trygghetsjouren hemtjänst har öppet dygnet runt. Ring 018-727 51 70 eller 112 och begär trygghetsjouren.