Pressmeddelande

Kommunens kulturarvspris går till digitala pionjärer

Uppsala kommuns kulturarvspris 2017 tilldelas Daniel Löwenborg, Daniel Westergren, Helena Hulth och John Ljungkvist, vid Disir Productions. Vinnarna får ta emot priset på 20 000 kronor, vid invigningen av Kulturnatten 9 september.

– Årets kulturarvspris går till en grupp digitala pionjärer som använder modern spelteknologi för att ge fler människor insikter om hur livet kan ha gestaltat sig för de som bodde på den här platsen före oss. Att levandegöra den unika kulturmiljön i Gamla Uppsala är en viktig folkbildningsinsats som ökar tillgängligheten och intresset för kulturarvet, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämndens motivering lyder ”Genom att kombinera nya arkeologiska resultat och spelteknik har Disir Productionsmed teamet Daniel Löwenborg, Daniel Westergren, Helena Hulth och John Ljungkvist, visat på en ny möjlighet att bruka och förmedla berättelser om forntida och historiska miljöer i Uppsala kommun till såväl ortsbor som besökare.”

Kombinationen kulturarv och spelteknologi är ett område som växer och breder ut sig i olika riktningar. Disir Productions är ett Uppsalabaserat företag som sedan 2015 arbetar med att förmedla kunskap om forntida och historiska miljöer. Genom att använda Augmented Reality-teknik, AR, (förstärkt verklighet) väver de samman berättelser till en digital slutprodukt. Augmented Reality är en direkt eller indirekt betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks och kompletteras med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. I detta fall har information om miljön i Gamla Uppsala kompletterats med arkeologiska data.

Bakom Disir står en grupp arkeologer, forskare och spelutvecklare. Daniel Löwenborg är GIS-expert och forskare i arkeologi vid Uppsala universitet, Daniel Westergren speldesigner och konstnärlig ledare, Helena Hulth arkeolog och John Ljungkvist forskare i arkeologi vid Uppsala universitet.

Kulturarvspriset instiftades år 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun. Det första priset gavs till föreningen Vårda Uppsala. Därefter har Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar och Föreningen Norby Soldattorp fått priset. 

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott
Telefon: 
070-273 29 87
E-post: 
kullike@outlook.com

Magnus Elfwendahl, stadsantikvarie
Telefon:
 018-727 13 66
E-post: magnus.elfwendahl@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig 
Telefon:
 070-821 68 50