Pressmeddelande

Kommunens fritidsgårdar hbtq-certifieras

Fritid Uppsalas fritidsgårdsverksamhet hbtq-certifieras 12 december. Certifieringen är en del i att göra kommunen mer inkluderande och välkomnande för alla, både för medarbetare och för besökare.

Redan i våras kunde sex av kommunens fritidsgårdar ta emot bevis på att de tillsammans med Uppsala konstmuseum var hbtq-certifierade. Under hösten har fritidsledare från de resterande fritidsgårdarna genomgått samma utbildning, arrangerad av RFSL. Därmed är nu alla kommunala fritidsgårdar hbtq-certifierade.

– Fritidsgårdarna spelar en viktig roll för att skapa en meningsfull fritid för väldigt många unga kommuninvånare, och då är det viktigt att verksamheten är öppen och inkluderande för alla. Det känns också roligt att se hur arbetet ger kunskaper som kan föras vidare till andra verksamheter, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Vid ceremonin delas en certifieringstavla ut till respektive fritidsgård. På plats är kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson och kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau.

– Oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska alla ungdomar känna sig välkomna till kommunens verksamheter. Hbtq-certifieringen gör våra fritidsgårdar mer öppna och välkomnande för alla, eftersom utbildningen förbättrar både bemötande och arbetsmiljö, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V).

Certifieringen gäller i tre år. Därefter görs en uppföljning, en så kallad ”omcertifiering”.

– HBTQ-certifieringen ger fritidsledarna ökad kompetens och verktyg att kvalitetssäkra en öppen och inkluderande verksamhet, där lika möjligheter för alla står i fokus, säger Gunilla Sjöblom, chef Fritid Uppsala.

Datum: 12 december 2016
Tid: 9.00 frukostbuffé, 9.40 invigning av evenemanget
Plats: Fritidsgården Grand

För mer information

Merja Jeremar Haanpää, enhetschef fritid östra
E-post: merja.haanpaa@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 74

Maud Uppvall, enhetschef fritid norra
E-post: maud.uppvall@uppsala.se
Telefon: 018-727 82 27

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Presskontakt
Anna Lindquist-Forsberg, pressekreterare
E-post: anna.lindquist@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 99