Pressmeddelande

Kommunen söker hjärterum för nyanlända

Under 2016 – 2017 ska Uppsala kommun hitta tillfälliga bostäder till över 1 300 nyanlända personer som har blivit anvisade till kommunen. Utöver de olika åtgärder som redan har vidtagits startar kommunen nu en kampanj för att få privatpersoner att hyra ut boende till nyanlända.

– Kanske har man ett rum eller en del av sin bostad över som inte utnyttjas just nu? Då är det här en möjlighet att få det uthyrt på en tryggt och säkert sätt via kommunen. Samtidigt ger man en hjälpande hand och bidrar till att en nyanländ och blivande Uppsalabo får en bra start på sitt nya liv i Uppsala, säger kommunalråd Erik Pelling (S).

Under året har Uppsala kommun arbetat intensivt med att ordna fram tillfälliga bostäder till nyanlända, enligt den bosättningslag som trädde i kraft i mars 2016. Under 2016 har 616 personer anvisats till Uppsala och under 2017 kommer ytterligare cirka 700 personer. För att lösa bostadssituationen för dem har kommunen tagit till en rad olika lösningar. Bland annat har avtal förhandlats fram med Uppsalahem och privata hyresvärdar om att tilldela lägenheter, vandrarhem har hyrts in och lediga lokaler har byggts om och anpassats för boenden.

– Vi vänder nu på varje sten för att hitta bostadslösningar och förhoppningsvis kan privatuthyrning bli ytterligare en pusselbit. Hittills har vi lyckats erbjuda tak över huvudet för alla som har kommit, men läget är fortfarande utmanande och därför behöver vi ta till nya grepp, säger Anders Fridborg, flyktingsamordnare på Uppsala kommun.

Nya ägardirektiv till Uppsalahem

Utöver kampanjen för att få privatpersoner att hyra ut bostäder till nyanlända föreslår kommunen även att det kommunägda bostadsbolaget Uppsalahem under 2017 och 2018 ska upplåta 270 lägenheter per år för tillfälliga kontrakt till nyanlända. Samtidigt lovar kommunen att prioritera Uppsalahem i sitt planläggningsarbete för att påskynda byggandet av nya lägenheter. En blocköverskridande majoritet i kommunstyrelsen står bakom förslaget.

– Den enda långsiktiga lösningen för att lösa bostadsbristen i Uppsala är att öka byggtakten av nya bostäder och det är en av kommunens högst prioriterade frågor, säger kommunalråd Erik Pelling (S).

För mer information

Erik Pelling, kommunalråd (S)
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Anders Fridborg, samordnare för flyktingfrågor
Telefon: 070-856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se

Presskontakt:
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28