Nyhet

Kommunen satsar på forskning inom hållbar stadsutveckling

Uppsala kommun och Uppsala universitet har inlett ett samarbete där två postdoktorer och en kommundoktorand ska anställas för att samverka kring forskning inom hållbar stadsutveckling. Den kunskap som forskningen leder fram till ska vara till stöd för Uppsalas strategiska planering.

Bild forskare

Forskarna ska bli väl insatta i kommunens, universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv. Tjänsterna har tillkommit med stöd av det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Tjänsterna tillsätts under hösten och de finansieras av Uppsala universitet och Uppsala kommun som delar lika på kostnaderna.