Pressmeddelande

Kommunen satsar för att hemmasittare ska kunna fullfölja sin skolgång

Koordinatörer ska samordna insatser från utbildnings-, omsorgs- och socialförvaltningen för att hjälpa de barn och ungdomar i Uppsala kommun som blivit hemmasittare att fullfölja sin skolgång. Varje elev med oroväckande frånvaro föreslås också tilldelas en samordnare på elevens skola. Förslaget presenterades på tisdagen av Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, kommunalrådet Mohamad Hassan (L) och Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Varje förvaltning har fortsatt ansvar för sina insatser, men det är på önskemål från föräldrar till barn och unga som har mycket hög frånvaro från skolan, som förslaget om koordinatorer och samordnade vuxit fram. 

Tre koordinatorer till en kostnad av två miljoner ska anställas till starten av höstterminen 2017. Pengarna är så kallade Prio-pengar, ett samarbete mellan stat och Sveriges Kommuner och landsting.

Koordinatorerna ska underlätta kontakterna med kommunens enheter för föräldrarna och se till att inget faller mellan stolarna.

– Det är grundläggande för barn och ungdomars framtid att de får hjälp att klara sin skolgång, inte minst för att skolan är den enskilt viktigaste faktorn för att minska risken för psykisk ohälsa, sa Mohamad Hassan (L).

Skolverket rapporterar att 7,6 procent av alla elever inskrivna på gymnasiet i Uppsala under läsåret 2015/16 hade så pass hög ogiltig frånvaro att de fick sitt studiemedel indraget. I Uppsala finns cirka 37 grundskoleelever som hade mer än 80 procent frånvaro i april 2016, barn och ungdomar som av olika skäl inte kommer iväg till skolan.

– Samverkan kan ibland kännas som ett uttjatat ord men för de här eleverna och familjerna är det verkligen vad som behövs. Vi måste vara lyhörda och möta deras behov på ett individanpassat sätt och se till att inget viktigt faller mellan stolarna. Samordnaren på skolan och koordinatorerna fyller nyckelroller för att klara av det, sa Caroline Hoffstedt (S).

Samordningsarbetet tog sin början i juni 2016 med en styrgrupp bestående av förvaltningsdirektörerna för de tre förvaltningarna har tillsatts för att kartlägga hur behoven ser ut idag och identifiera utvecklingsbehov.

– Förvaltningarna fortsätter att ta ansvar för sina delar, men med hjälp av koordinatorerna underlättar vi föräldrarna att hålla kontakt med olika delar av kommunen. Vi vill att alla barn ska nå målet med en fullgjord och förhoppningsvis fin skolgång, sa Birgitta Pettersson.

 

 

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Mohamad Hassan (L), kommunalråd
Telefon: 073-048 89 23
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se

Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör
Telefon: 018-727 70 07
E-post: birgitta.pettersson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se