Pressmeddelande

Kommunen och polisen frågar om tryggheten vid Resecentrum

På torsdagen 21 september står Uppsala kommun och polisen på Resecentrum för att samla in synpunkter och ha dialog om tryggheten och trivseln vid Uppsala Resecentrum.

Under hela dagen, från klockan 6.30 till 19.00, finns poliser, politiker och medarbetare från kommunen på plats på Resecentrum för att ta emot Uppsalabornas och pendlarnas tankar och synpunkter om trygghet och trivsel vid Resecentrum.

Uppsala kommun och polisen arbetar tillsammans för att öka tryggheten i Uppsala. I det medborgarlöfte som kommunen och polisen undertecknade 2016 ingick en rad åtgärder som skulle genomföras för att öka tryggheten på Resecentrum. Nu ska löftet förnyas och Uppsalabornas synpunkter behövs för att arbetet ska fortsätta i rätt riktning.

Kommunalråd och ledamöter i Uppsalas brottsförebyggande råd kommer att turas om att vara på plats under hela dagen. Lokalpolisområdeschefen Jale Poljarevius finns på plats vid lunchtid och kommunstyrelsen ordförande Marlene Burwick (S) 11.00–12.00.

De Uppsalabor som inte befinner sig på Resecentrum 21 september kan lämna sina synpunkter via en webbenkät som är öppen till och med 24 september.

Fakta och bakgrund

Det finns ett samverkansavtal mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta med mål att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala kommun. För Resecentrum finns ett särskilt medborgarlöfte och flera åtgärder har genomförts för att öka tryggheten i området, bland annat:

  • förbättrad belysningen i hela området
  • månatliga ronder för att upptäcka vad som eventuellt är trasigt och behöver åtgärdas
  • ommålat tak i Centralpassagen
  • kameraövervakning
  • riktade polisinsatser mot kriminella gäng i området

Så fungerar medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad invånarna upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. De syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

När medborgardialogen är avslutad tar polisen och kommunen fram en gemensam lägesbild för det aktuella området, gör prioriteringar och enas om fokusområden för samverkan. Slutligen formuleras, undertecknas och kommuniceras medborgarlöften. För att målet med medborgarlöften ska uppnås är det självklart att polisen och kommunen genomför de utlovade aktiviteterna. Kommunstyrelsen ska senast i december 2017 fatta beslut om det förnyade medborgarlöftet.

Läs mer om medborgarlöftet för Resecentrum.

Läs om en uppföljning om medborgarlöftet på polisen.se.

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis.

För mer information

Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun
Telefon: 070-856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef, Uppsala kommun
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se

Lisa Sannervik, polisinspektör/presstalesperson, Polismyndigheten Region Mitt
Telefon: 010-567 70 37, 070-677 01 16
E-post: lisa.sannervik@polisen.se