Pressmeddelande

Kommunen beslutar att Arosparken ska bevaras som den är

Mark- och exploateringsutskottet har idag fattat enhälligt beslut om att inte förlänga avtalet om att bygga i Arosparken med hänsyn till att parken är en del av ett grönt stråk in mot centrala Uppsala.

JM AB och Uppsalahem har tidigare fått ett löfte om att få bygga bostäder i parken. Byggbolagen har informerats om att mark- och exploateringsutskottet tagit beslutet att inte förlänga deras markanvisningsavtal och därmed avbryta bostadsprojektet.

– Jag förstår att de blir besvikna när vi väljer att avsluta projektet. Vi måste ta hänsyn till att Arosparken är en del av ett unikt grönt stråk som sträcker sig från Hågadalen in till centrala staden och som skulle få ett olämpligt avbrott om Arosparken bebyggs, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

JM och Uppsalahem kontaktade kommunen med ett förslag att bygga 150 bostäder i Arosparken för drygt tio år sedan. Beslutet att lägga ner projektet påverkar inte Uppsala kommuns målsättning att bygga 3 000 nya bostäder per år.

– Vi ska i stället prioritera andra utvecklingsområden, bland annat Eriksberg. Genom att arbeta mer samordnat geografiskt med utveckling på kommunens mark skapar vi förutsättningar för en snabbare och effektivare planering för nya bostäder, säger Erik Pelling.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se