Pressmeddelande

Kommunen anställer lärarassistenter

För att ge administrativt stöd och underlätta för lärarna att lägga mer tid på att utveckla lärarrollen har Uppsala kommun beslutat att anställa omkring tolv lärarassistenter. Satsningen görs till att börja med på Gottsundaskolan, Gränbyskolan, Knutby skola, Eriksskolan, Björvallsskolan och Vaksalaskolan och ska utvärderas varje halvår.

 

Lärarassistenterna ska vara ett administrativt stöd och avlasta lärare med sådant som ligger utanför undervisningens utformning och elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De ska inte ersätta lärare eller uppdragen som elevassistent, kurator eller vaktmästare.

– Vi tror att lärarassistenter kan bidra till en bättre arbetsmiljö i skolan och till att höja läraryrkets status. När lärare kan fokusera på att vara just lärare istället för administration kommer det att gynna elevernas kunskapsutveckling. Det är därför vi gör den här satsningen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

En lärarassistent kan ha olika funktioner på olika skolor. Arbetsuppgifter ska anpassas efter skolans organisation, som utformas av rektor tillsammans med lärare. Lärarassistenterna kan ha väldigt varierade arbetsuppgifter till exempel ansvara för frånvarorapportering, ordna med busskort, föra in uppgifter i den digitala lärportalen Unikum, uppdatera och utveckla skolans webbplats och sociala mediekanaler, stötta i skolbiblioteket och vara rastvärd.

– Varje skola har sin unika situation. I och med att rollen som lärarassistent är flexibel kan vi möta de behov som finns på våra olika skolor, säger Caroline Hoffstedt.

5,4 miljoner kronor har avsatts för satsningen och rekryteringen av lärarassistenter började den 25 oktober. Satsningen ska utvärderas varje halvår.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 18 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27