Pressmeddelande

Klart för fler studentbostäder på Studentvägen

Plan- och byggnadsnämnden fattade torsdag 27 april beslut om att anta en ny detaljplan för Studentvägen. Planen omfattar 350 nya bostäder med möjlighet för bland annat butiker, restaurang och förskola.

Bebyggelsen på Studentvägen vittnar tillsammans med Studentstaden, Rackarberget och Triangeln om ett viktigt skede i det moderna Uppsalas utveckling då de första stora studentbostadsområdena byggdes.

I boken ”Uppsala, en växande stad, bebyggelse 1951–79” framhålls det som ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefullt och intressant område från den tiden. Utformningen av de nya husen ska därför göras med respekt för den befintliga bebyggelsen och hålla hög arkitektonisk kvalitet.

– Uppsala har två högklassiga universitet och det är viktigt att studenterna kan vara trygga med att de får ett bra boende när de antas på sin drömutbildning, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Marken inom planområdet ägs av Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Nations Studentbostäder, Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder och Uppsala kommun.

– Vi ser positivt på att samverka med så långsiktiga aktörer som studentbostadsstiftelserna, säger Erik Pelling.

Kvarteren omsluts av gatorna Helsingforsgatan, S:t Johannesgatan, Krongatan, Ekebyvägen och Tartugatan och planområdet omfattar knappt 50 000 kvadratmeter.

Mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se