Pressmeddelande

Tre förskolor i Sävja får bibliotek i sina kapprum

För att underlätta för föräldrar att läsa högt för sina barn har Bibliotek Uppsala skapat kapprumsbibliotek på tre kommunala förskolor i Sävja. Kapprumsbiblioteken på Ringmurens, Lammets och Sävja förskolor invigs under mars och är ett samarbete mellan förskolorna och Sävjabiblioteket.

–Högläsning har en stor betydelse för barns språkförståelse. Samtidigt kan det vara svårt att få in ett besök på biblioteket i livspusslet, så för att underlätta startar vi nu kapprumsbibliotek, säger Inger Björklund, förskolechef Boländerna-Sävja-Danmarks förskoleområde.

Varje förskola får tillgång till ett kapprumsbibliotek med i snitt 2 böcker per barn under en tremånadersperiod, genom Sävjabiblioteket. Föräldrar kan tillsammans med sitt barn låna hem
1-2 böcker åt gången utan lånekort, de skriver bara upp sitt lån på en lista.

Boktitlarna är utvalda av bibliotekspedagogerna Katarzyna Kasprzyk och Ewa Svärd vid Uppsala stadsbibliotek/BibliotekUppsala. Efter cirka tre månader byts boktitlarna mot nya, genom det lokala biblioteket.)

I samband med invigningen av kapprumsbiblioteken kommer en barnbibliotekarie att berätta om högläsningens betydelse för barns språkutveckling för de föräldrar som deltar. Om cirka en månad kommer även två förskolor i Stenhagen att få kapprumsbibliotek och under hösten är det dags för förskolor i Gränby och Eriksberg.

Kapprumsbiblioteket i Lammets förskola invigdes den 14 mars. Kapprumsbiblioteket på Ringmurens förskola invigs måndag 25 mars och Sävja förskola den 28 mars. 

För mer information

Inger Björklund, förskolechef Boländerna-Sävja-Danmarks förskoleområde
Telefon: 0730-63 54 52
E-post: inger.bjorklund@uppsala.se

Katarzyna Kasprzyk, bibliotekspedagog, Uppsala stadsbibliotek
Telefon: 018-727 25 49
E-post: katarzyna.kasprzyk@uppsala.se,

Presskontakt
Maria Hasselgren, presskommunikatör
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se