Pressmeddelande

Jane Nilsson ska utreda Uppsala konstmuseums framtid

Uppsala kommun har anlitat Jane Nilsson för att utreda Uppsala konstmuseums framtida konstverksamhet och lokalisering. Utredningsarbetet inleds med en förstudie under 2017.

Förstudien ska fokusera på innehållet i Uppsala konstmuseums framtida verksamhet och vilka krav det ställer på lokalernas utformning. Utredningen ska också ge förslag på möjliga platser för framtida konstmuseiverksamhet.

Jane Nilsson kommer närmast från en tjänst som utvecklare av bild- och formområdet vid Region Skåne där hon också har ansvarat för det strategiska utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar.

Hon har lång erfarenhet av utredningar inom konst- och kulturområdet och har erfarenhet från etableringen av Dunkers kulturhus i Helsingborg där hon var informationschef. Hon har även haft uppdrag för Moderna museet i Malmö och Kristianstads konsthall.

– Ett starkt växande Uppsala behöver en utvecklad konstmuseiverksamhet. En förstudie kommer att göras i bred dialog med kommunens invånare och konstliv och vi välkomnar Jane Nilsson att leda det arbetet, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Förstudien leds av en styrgrupp med kulturdirektören som ordförande. Kulturnämnden har tillsatt en politisk referensgrupp som ska följa utredningsarbetet. Till studien kopplas även en grupp sakkunniga bestående av Sune Nordgren, tidigare chef för bland annat Malmö konsthall och Nasjonalmuseet för kunst i Oslo, Katarina Pierre, chef för Bildmuseet i Umeå, Magnus Jensner, chef för Hallands konstmuseum och Lisa Rosendahl, fristående curator.

– Vi är glada att ha kunnat rekrytera en kompetent utredare och engagera en mycket kunnig referensgrupp med stor erfarenhet inom konstområdet. Nu ser vi med spänning fram emot resultatet, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör.

Arbetet sker under 2017. Resultatet av förstudien ska presenteras för kulturnämnden i början av 2018.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon:
 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Sten Bernhardsson, kulturdirektör
Telefon: 
018-727 17 85
E-post: 
sten.bernhardsson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
 070-821 68 50