Nyhet

Välkommen till utdelning av Jämställdhetspriset och hedersomnämnande 2020

Den 6 mars hyllar Uppsala kommuns jämställdhetsråd de tre finalisterna till jämställdhetspriset 2020: Idrott och fritid, Fritid Uppsala och Projekt våldsombud.

Jämställdhetsrådet tillkännager då också årets pristagare samt delar ut hedersomnämnandet 2020 till nätverket Goaldiggers. Utöver ett diplom får vinnaren 25 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete. Uppsala Feministkör medverkar med sång.

Tid och plats: 6 mars, 10.00–11.00, Uppsala Konsert & Kongress, sal D

Tillgänglighet: Läs om tillgängligheten på Uppsala Konsert & Kongress

Vid frågor kontakta milena.kraft@uppsala.se

Läs motiveringarna och mer om Jämställdhetspriset