Pressmeddelande

Jämlikhet ska prägla idrotts- och fritidsnämndens satsningar

Nya principer för subventioner till idrottsföreningar och satsningar på bland annat nya hallar och allaktivitetsplatser ska skapa ökad jämlikhet och jämställdhet inom Uppsalas idrott. Det framkommer i de planeringsunderlag som Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, presenterade vid en pressträff på torsdagen.

– Jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper präglar idrotts- och fritidsnämnden framtida satsningar. Alla ska ha möjlighet att motionera. Det är bra för individen och för hela samhället att människor har en god hälsa, sa Rickard Malmström.
Planeringsunderlaget för kommunens idrotts- och fritidslokaler har tagits fram genom dialog med föreningar, medborgare och andra kommuner. Utifrån de behov som kommit fram har stadsbyggnadsförvaltningen mejslat fram fyra prioriterade områden:

  • gymnastik- och motorikhall
  • allaktivitetsplatser
  • flera fullstora hallar
  • en ny simhall.

Gymnastik- och motorikhallen gynnar dels gymnastik, som är en av de idrotter som växer mest i Uppsala och som i dagsläget främst utövas av flickor, dels ett stort behov av möjligheter för både äldre och yngre och personer med olika funktionsnedsättningar att öva sin balans och motorik.

Allaktivitetsplatser ska ha plats för olika typer av fysiska aktiviteter och socialt umgänge.

– Vi vill skapa mötesplatser som inbjuder både till fysisk aktivitet och till social samvaro som är både generationsöverskridande och jämställda. Vi vill ha platser som används, inte står tomma delar av dygnet, sa Mikael Franzén, projektledare stadsbyggnadsförvaltningen.

När och var en ny simhall kan börja byggas återstår att ta ställning till. Fullstora hallar tas fram tillsammans med utbildningsförvaltningen. Meningen är att hallarna ska kunna nyttjas för både skolidrott och träning och tävling i olika idrotter.

I dag får män 60 procent av nämndens ekonomiska subventioner. För att utjämna detta minskas subventionerna för bokningsbara lokaler. Hyran ökar från 80 kronor per timme till 150 kronor. Stödet till de föreningar som har egna anläggningar ökar. För att öka tillgången på tider för motion tas förturen för tävlingar bort i de flesta av kommunens anläggningar. De nya riktlinjerna gäller från 1 juli 2017.

– Det är självklart att flickor och pojkar ska kunna idrotta på lika villkor. Vill vi få flera duktiga elitidrottare behöver vi flera som motionerar och på den vägen upptäcker glädjen i att idrotta, sa Rickard Malmström.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Presskontakt: Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se