Nyhet

Invigning av nya cykelparkeringshuset

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid invigningen av det nya cykelparkeringshuset vid Uppsala resecentrum, nu på fredag 4 oktober 15.00. Huset invigs under ledning av kommunalråd Rickard Malmström och kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling.

Illustration av cykelparkeringshuset

Illustration Tengbom arkitektkontor

Parkering i två plan

Cykelparkeringshuset erbjuder totalt 1 292 parkeringsplatser i två plan. På plan ett finns bland annat plats för lådcyklar och andra specialcyklar. Plan två nås via en cykelramp vid entrén P2 närmast spår 1. För att parkera krävs nedladdning av en app, som informerar om antalet lediga platser och öppnar dörren efter att  QR-koden vid entrén har lästs av.

Inledningsvis blir det kostnadsfritt att parkera sin cykel i huset. Maximal parkeringstid är nio dygn, detta för att det ska vara omsättning på parkeringsplatserna.

Hållbar byggnation

Byggnationen av det nya cykelparkeringshuset är ett led i kommunens satsning på ett hållbart resande och att stimulera till ett ökat cyklande. Husets stomme är i trä, vilket är hållbart och helt i linje med Uppsala som världens bästa klimatstad. Taket är belagt med sedum som vid kraftigt regn suger upp vattnet, en fördel då det är mycket asfalt och betong i området. Vinklade solceller ovanpå sedumtaket förser huset med energi. Den glasade fasaden innebär att huset lyser upp platsen och bidrar till en tryggare och trevligare miljö vid resecentrum.

Läs mer om cykelparkeringshuset.