Nyhet

Invigning av Gottsundaskolan

Hundratals elever var på plats vid invigningen av den nya tillfälliga modulskolan i Gottsunda under onsdagen. En skola som har byggts i rekordfart tack vare en effektiv samverkan mellan olika delar av kommunen och deras leverantörer.

Den nya, tillfälliga modulskolan i Gottsunda

Den nya, tillfälliga modulskolan i Gottsunda som invigdes under onsdagen.

Under invigningen betonade de fyra talarna skolans centrala betydelse i området. Gottsundas utmaningar och pågående förändring gör skolan till en viktig fast punkt för alla. Skolan och dess elever, medarbetare och ledning står stadigt och levererar. Att alla nu kan återvända hem till Gottsunda efter skolbranden är inte bara betydelsefullt för skolans elever och medarbetare, utan för hela Gottsundaområdet.

Snabb lösning med bred samverkan

Det har endast tagit tio månader att färdigställa skolan. En bred och effektiv samverkan har gjort det möjligt att lösa situationen så snabbt. Politiska beslutsfattare, kommunala förvaltningar och bolag med sina leverantörer har samverkat och haft en gemensam målbild och alla har tagit sitt ansvar för att se till att den förverkligas i tid.

Goda skolresultat trots situationen

Trots att skolans elever och medarbetare varit utspridda på olika skolor efter branden levererade de ett mycket bra skolresultat under 2018/2019. Till exempel förbättrade eleverna i årskurs nio måluppfyllelsen jämfört med föregående läsår.

Ny skola färdig 2024

Utvecklingen av skolområdet i Gottsunda, förskoleklass till årskurs nio, fortsätter. En helt ny skola för årskurs 6-9 ska stå färdig 2024. Det behövs i takt med att Gottsunda växer och utvecklas till en stadsnod i södra Uppsala med tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt en ny kollektivtrafiklösning.

De fyra talarna vid invigningen var

  • Peter Walhed, fastighetschef Skolfastigheter AB
  • Elisabeth Viksten Eriksson, rektor Gottsundaskolan
  • Helena Hedman Skoglund, utbildningsnämndens ordförande
  • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande