Pressmeddelande

Insamlingen till Uppsalas Fritidsbank börjar

I juni fattade idrotts- och fritidsnämnden beslut om att starta en Fritidsbank tillsammans med Upplands idrottsförbund och Region Uppsala. Tanken med banken är att alla kan låna idrotts- och fritidsutrustning gratis. Insamlingen pågår 10-20 augusti i Gränbystaden.

Med start den 10 augusti fram till den 20 augusti kan alla som har något att skänka lämna det till Fritidsbankens insamlingsställe i Gränbystaden. Inlämningen är öppen mellan 15-19 på vardagar och 11-15 på helger.

– Jag hoppas att många tar chansen att dela med sig av sådant som de själva inte längre använder så att de kan bli till glädje för fler. Det ligger i tiden att återanvända saker och det är bra både för ekonomin och miljön, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Den första Fritidsbanken startade 2013 och sedan dess har det bildats fritidsbanker på en rad orter i Sverige. För att få använda begreppet ”Fritidsbank” måste tre kriterier vara uppfyllda; alla får låna, allt är gratis och verksamheten ska ha fokus på miljö.

– Vi har redan fått gåvor från bland andra kända innebandyprofilen Amanda Delgado Johansson, som har skänkt fyra av sina klubbor och tre par skor till fritidsbanken, berättar Björn Hultén, projektledare vid Upplands Idrottsförbund.

Det som lånas ut ska inte ha någon synlig märkning eftersom vi vill undvika att någon drar sig för att låna av rädsla för att känna sig utpekad som någon som inte har råd med egna saker.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Björn Hultén, projektledare Upplands idrottsförbund
Telefon: 070-222 11 49
E-post: Björn.hulten@uppland.rf.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27