Nyhet

Inbjudan till konferens - hur skapar vi plats för barnen i framtidens städer?

Välkommen till en konferens om politik för en jämlik och hälsosam stadsutveckling. Sedan den 1 januari i år är FN:s konvention om barns rättigheter lag i Sverige. En av konventionens artiklar ger barn rätt till lek, fritid och vila.

Illustration

Hur tillgodoser vi barnens behov i utvecklingen av våra städer? Hur kan vi i praktiken arbeta för att skapa ett hållbart stadsbyggande som också gynnar folkhälsa och därmed samhällsekonomin i stort?

Bakgrund

18 procent av Sveriges barn i åldern 6–9 år har övervikt eller fetma. Våra 11, 13 och 15-åringar tillbringar 70 procent av sin vakna tid sittande eller liggande och både fysisk och psykisk ohälsa bland barn ökar. Samtidigt blir våra städer allt mer tätbebyggda och ytorna för rekreation, lek och fysisk aktivitet minskar. Utan säkra skolvägar väljer fler föräldrar att skjutsa sina barn till skolan. Utan rymliga och inspirerande lek- och grönytor tar sig barn inte ut. Detta bidrar till att alltför få barn idag kommer upp i WHO:s rekommenderade rörelsemängd på minst 60 minuter per dag. De långsiktiga samhällskostnaderna för ohälsan riskerar att bli enorma.

Om konferensen

Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.

Talare:

  • Anders Hansen, läkare och psykiatriker, författare till boken Hjärnstark och programledare för SVT-programmet Din hjärna.
  • Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Vi presenterar fler talare löpande.

Tid och plats: Uppsala Konsert & Kongress 17 mars klockan 09.00–16.00

Målgrupp och anmälan: Konferensen vänder sig i första hand till förtroendevalda och beslutsfattare, men även till

  • tjänstepersoner
  • forskare
  • strateger inom kommun, region, stat, och akademin
  • näringslivet
  • civilsamhällets organisationer.

 

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Boverket och Uppsala kommun i samarbete med ArkDes, Folkhälsomyndigheten och Tankesmedjan Movium vid SLU.

Anmälan och kontakt

Anmäl dig här.

Plan och byggnadsnämnden Uppsala kommun har tagit initiativet att ordna denna konferens. Frågor hänvisas till Anders Aronsson och  Ylva Stadell.