Pressmeddelande

Hur mycket har Uppsala minskat sina klimatutsläpp?

De senaste tre åren har Uppsalas företag tillsammans med kommunen, föreningar och andra verksamheter arbetat hårt för att gemensamt sänka Uppsalas klimatutsläpp. Målet som sattes upp 2015 var att minska utsläppen med fem procent. Nu, tre år senare, är det dags att följa upp om det lyckades.

Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt samarbete mellan Uppsala kommun och 33 aktörer inom näringsliv, offentlig verksamhet, universitet och föreningar. Tillsammans har de genomfört en rad åtgärder under en treårsperiod.

Tisdagen den 12 juni håller Uppsala klimatprotokoll ett rundabordsmöte där resultaten för period III (2015–2017) redovisas. Bland annat följs det uppsatta målet upp om att sänka Uppsalas totala klimatutsläpp med fem procent. Bokslutet berättar om arbetet med att sänka klimatutsläppen och vilka resultat som har nåtts.

Media är välkomna att delta på mötet och träffa medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll.

Tid: 12 juni, 13.00

Plats: Svenska kyrkan, Katedralcaféet. Domkyrkoplan 2A, Uppsala
Anmälan till: bjorn.sigurdson@uppsala.se

Samarbetet inom klimatprotokollet startade som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen. 2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma företag, myndigheter och organisationer till att gemensamt anta klimatutmaningen. I dag är nätverket ett effektivt verktyg för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014–2023.

Medlemmar programperiod 2015–2018
Frontwalker, GE Healthcare, IKEA, Ihus, Jordens vänner, Klimataktion Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Uppsala, NCC, Nobina Sverige Uppland, Ragn-Sells, Ramböll, Region Uppsala, Returpappercentralen, Riksbyggen, Skanska, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, STUNS, Svenska kyrkan, Uppsala pastorat, Thermo Fisher Scientific, Uppsalahem, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall, Vasakronan, Vattenfall Värme Uppsala, White, WSP

För mer information

Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 04
E-post: bjorn.sigurdson@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se