Pressmeddelande

Helena Nordström Källström blir ordförande i landsbygdsberedningen

Som ett steg för att Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun inrättades i oktober månad en landsbygdsberedning. Beredningen ska vara ett rådgivande organ när det gäller landsbygdsfrågor och arbeta för en långsiktig och hållbar utveckling i kommunen. Kommunstyrelsen har nu utsett Helena Nordström Källström (MP) till landsbygdsberedningens ordförande.

Helena Nordström Källström. Bild: Uppsala kommun.

Landsbygdsberedningen ska också arbeta för att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landet. Landsbygdsberedningen består av åtta ledamöter och kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av kommunstyrelsens ärende som ska beredas av dem.

- Jag ser verkligen fram emot att leda detta viktiga arbete. För att vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun krävs det extra insatser och ett långsiktigt och partiöverskridande arbete, säger Helena Nordström Källström (MP), nybliven ordförande i landsbygdsberedningen.

- Vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Landsbygdsberedningen är ett viktigt steg för att lyfta frågorna till allra högsta politiska nivå. Jag är glad att arbetet i beredningen nu kan sätta igång, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygden. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. I stort sett samtliga kommunala nämnder och bolag utför verksamhet som helt eller delvis riktas mot boende och näringsidkare på landsbygderna.

För mer information