Pressmeddelande

Handlingsplan ska motverka våldsbejakande extremism

Uppsala kommun har tagit fram en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Planen sammanfattar de insatser som kommunen gör och ska tydliggöra mål, ansvarsfördelning och hur kommunen ska samarbeta med andra aktörer för att förhindra rekryteringen till våldsbejakande islamism och andra våldsbenägna extrema grupper.

Hotbilden från våldsbejakande extremism har under de senaste åren ökat. Oroligheter och attentat i och utanför Sverige har lett till en ökad hotbild för Sverige och även för Uppsala.

– Uppsala är del av en global värld där våldsbejakande extremism och terrorism är ett växande hot som ingen kan blunda för. Vi måste alla hjälpas åt att värna demokratin och bekämpa det som är terrorismens och extremismens grogrunder, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Våldsbejakande extremism har varit en fokusfråga för det brottsförebyggande rådet i Uppsala sedan årsskiftet 2014/2015. Rådet ordnade bland annat en konferens i ämnet hösten 2015 och kommunen har genomfört en rad insatser.

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism har gått ut med rekommendationer om att varje kommun behöver ta fram ett strategiskt dokument i arbetet kring våldsbejakande extremism. Den föreslagna handlingsplanen som kommunfullmäktige ska fatta beslut om den 5 september utgår från rekommendationerna med anpassning till förhållandena i Uppsala kommun.

– Kommunen har en central roll i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och arbetar aktivt med en rad åtgärder. Genom tidiga insatser och ett medvetet arbete i skolan, fritidsverksamheter och med andra aktiviteter för barn och ungdomar kan vi förhindra rekryteringen till extremistiska grupper, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Bland de påbörjade eller planerade åtgärderna i planen finns bland annat

  • samarbete med den ideella sektorn och religiösa samfund
  • kontaktpersoner som bevakar frågan inom skola, fritid, arbetsmarknad och socialtjänst
  • checklistor för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism
  • stöd till anhöriga och till personer som vill lämna extremistiska miljöer.

Hittills har Uppsala varit relativt förskonat från extremistiskt våld och enligt de lägesbilder som säkerhetspolisen har tagit fram finns det endast ett fåtal individer från de olika extremistiska miljöerna som agerar i Uppsala. I de konfrontationer som förekommit i Uppsala mellan högerextrema vit-maktrörelsen och den autonoma vänsterrörelsen har det huvudsakligen varit tillresande från andra städer. Det finns inte heller några bekräftade uppgifter om att någon från Uppsala har anslutit sig till våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands.

Mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor och ordförande för brottsförebyggande rådet i Uppsala.
Telefon: 018-727 08 52
E-post: ilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28