Pressmeddelande

Gottsundabiblioteket startar läsprojekt för unga och gamla

I våras startade Gottsundabiblioteket ett högläsningsprojekt där fotbollskillar från ISUN Flames läser sagor på svenska och dari. Nu fortsätter projektet i en ny form, där niondeklassare läser högt för gamla. Det är elever i årskurs 9B på Gottsundaskolan som en gång i veckan läser högt för boende på Gutasund Vård- och omsorgsboende.

– De flesta på Gutasund har någon grad av demens och på boendet arbetar man mycket med sinnesstimulering, där högläsning med igenkänningsfaktor är ett utmärkt verktyg. Yngre besökare är också väldigt uppskattat bland de boende på Gutasund, säger Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie på Gottsundabiblioteket.

Gottsundaskolan ser möjligheten att använda projektet som en del av svenskundervisningen. För biblioteket är projektet en del av det läsfrämjande arbetet för unga och en möjlighet att sammanföra olika generationer via litteraturen.

Första högläsningstillfället är torsdag 16 november. Därefter är tio tillfällen inbokade men Gottsundabiblioteket hoppas på ringar på vattnet. Förhoppningen är att fler bibliotek eller andra aktörer hakar på liknande projekt.

För mer information

Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie på Gottsundabiblioteket
Telefon
: 018-727 60 53
E-post
: helena.pennlovsmedberg@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50