Pressmeddelande

Gottsundabiblioteket bjuder in unga till språkcafé

I höst startar Gottsundabiblioteket ett språkkafé där nyanlända ungdomar och andra unga på ett enkelt och kravlöst sätt kan lära känna varandra, fika och få prata svenska.

- Språkkaféet är en informell plats där man kan få stöd och sällskap, berättar Helena Pennlöv Smedberg, ungdomsbibliotekarie på Gottsundabiblioteket. Vi fikar, pratar och hittar på olika aktiviteter som stimulerar till samtal. Och man behöver inte anmäla sig i förväg, det är bara att dyka upp. 

Språkcaféet är ett samarbete mellan Gottsundabiblioteket, Gottsunda Dans och Teater, Föreningshuset Kontakten, Tillsammans för Uppsala och Kulturpunkten. Vid varje tillfälle finns Helena och kollegan Amid Hussein Ridha på plats, liksom någon från de andra verksamheterna. 

- Vårt samarbete gör det möjligt att även erbjuda olika aktiviteter. Det kan t.ex. handla om att visa film, göra dramaövningar eller kreativa skrivövningar, ge boktips och visa biblioteket.  

Språkcaféet vänder sig till unga mellan 13-25 år, både nyanlända och ”gamla” unga Gottsundabor. 

- Det unga nyanlända efterfrågar mest är svenska kompisar. Min förhoppning är att språkcaféet kan bli en mötesplats för unga. Men även äldre volontärer är såklart välkomna! Syftet med det hela är ju att det ska bli en trevlig mötesplats för unga nyanlända, glada volontärer och Gottsundabor, avslutar Helena Pennlöv Smedberg.  

Språkcaféet pågår mellan 1 september och 1 december varje torsdag kl. 15-16.30.

För mer information: 

Helena Pennlöv Smedberg.
Telefon: 018-727 60 5 
E-post: helenapennlovsmedberg@uppsala.se