Pressmeddelande

Fyrishov fortsätter servera seniorluncher

Fyrishov har fått fortsatt uppdrag från Uppsala kommuns äldreförvaltning att servera seniorluncher. Avtalet som har förlängt i ett år innebär att restaurangen på Fyrishov under år 2018 kommer att servera luncher till 65-plussare till det subventionerade priset 60 kronor.

Restaurangen på Fyrishov ger under år 2018 möjlighet till alla över 65 år att äta lunch under helgfria vardagar för 60 kronor per person mellan 11.00 – 14.00.

– Utöver god och näringsrik mat ser vi betydelsen av kunna erbjuda en ökad samvaro och möjlighet för äldre att prova på olika aktiviteter inom vår anläggning, säger Helene Lundevall, projektkoordinator på Fyrishov.

Seniorluncherna på Fyrishov har blivit mer populära än vad kommunen förutspådde. Kommunen räknade med 40 besökare per dag när beslut fattades om att subventionera Fyrishovs seniorluncher. Under året det varit drygt 100 gäster per dag som ätit lunch på Fyrishov.

Subventionen har kostat kommunen 350 000 kronor under 2017, beräknat på 40 lunchgäster per dag. Det nya avtalet innehåller istället ett kostnadstak på 500 000 kronor under 2018.

– Det är roligt att luncherna blivit så populära. Samtidigt behöver vi hitta fler lösningar inom våra ordinarie seniorrestauranger som efter viss anpassning kan rymma flera lunchgäster, säger Monica Östman, (S) ordförande för äldrenämnden.

Kommunens sju ordinarie lunchrestauranger för seniorer är inte vinstdrivande. Där är det kommunens måltidsservice som lagar maten, priset för lunch är 50 kr och serveras som tidigare. Några av seniorrestaurangerna är även i direkt anslutning till andra verksamheter som kommunen erbjuder äldre. Därför kan de som äter där enklare knyta an till träffpunkter och hemvård, till exempel.

Kommunen kan även subventionera luncher för en begränsad målgrupp på ett kommunalt bolag som Fyrishovs restaurang och därför förlängs avtalet samtidigt som kommunen planerar för att utöka platserna inom befintliga seniorrestauranger. Detta för att inte medverka till en felaktig konkurrens mot andra lunchrestauranger.

För mer information

Monica Östman (S), ordförande för äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Helene Lundevall, projektkoordinator Fyrishov AB
Telefon: 018-727 49 57
E-post: helene.lundevall@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se