Pressmeddelande

Fullstora idrottshallar ska byggas i Flogsta och Lindbacken

Behovet av fullstora idrottshallar som kan användas både för skolgymnastik och av idrottsföreningar för träning och matcher har ökat i Uppsala. För att tillgodose behovet i olika delar av staden har Uppsala kommun beslutat att två nya fullstora hallar ska byggas i Flogsta och i Lindbacken. En mellanstor hall ska byggas i anslutning till Fredrika Bremerskolan.

I föreningsenkäten 2016 svarar föreningarna att behovet är störst i kategorin fullstora idrottshallar och att de prioriterar fullstora idrottshallar före mindre idrottshallar. De nya hallarna byggs i anslutning till skolor i områdena för att tillgodose behovet av idrottshall för skolgymnastiken.

– Vi vill möta behovet av fullstora idrottshallar för våra skolbarn och idrottsföreningar. I både Flogstaskolan, Lindbackenskola och Fredrika Bremerskolan handlar det om små barn i förskoleklass upp till femte klass. Vi kan inte kräva att de ska behöva gå eller åka långa sträckor för att ta sig till sin gymnastikundervisning, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Fredrika Bremerskolan ligger nära den fullstora IFU Arena, men i och med att det finns planer på att bygga ut skolan behövs en större idrottshall än den som skolan har nu.

Beslut om att bygga hallarna fattades av idrotts- och fritidsnämnden på deras sammanträde den 25 oktober.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts-och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27