Nyhet

Fritidsplats till alla barn i Uppsala kommun

Från 1 januari 2020 kan alla elever i Uppsala kommun söka plats på fritidshem.

Barn på fritids

Nuvarande regler har inte gjort det möjligt för elever som har vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga att vara en del av verksamheten. När kommunfullmäktige tidigare i höst tog ett beslut om en riktad satsning på fritidshemmens verksamhet öppnas nu möjligheten för att ändra reglerna. 

Elever som har vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande kommer från 1 januari 2020 ha rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Rätten gäller inte innan skoldagen börjat eller under skollov.

Mer information om fritidshem

Till utbildningsnämndens beslut (PDF, 205 KB)