Nyhet

Ändrade regler för fritidshem för föräldralediga och arbetssökande

Från och med augusti 2017 ändras rätten till fritidshem för elever med vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande.

Ändringen innebär att barn till föräldralediga och arbetssökande inte kommer att ha rätt till fritidshem från augusti 2017. Barnen kommer att ha kvar sitt sammanhang och sina kamratkontakter genom skolundervisningen. Tiden då eleven är i skolan gör det möjligt för föräldrar att söka arbete. Det kommer fortsatt att finnas rätt till fritidshemsplats i de fall en elev har särskilda stöd.

Beslutet är fattat av utbildningsnämnden den 22 juni 2016.

Läs mer om ärendet (PDF, 216 KB)