Pressmeddelande

Fortsatt bra resultat för Uppsala

Kommunen har nått sitt resultatmål och ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning. Det preliminära bokslutet visar att Uppsala kommun för fjärde året i rad redovisar ett positivt resultat, 475 miljoner kronor för år 2019.

Fortsatt bra resultat för Uppsala

- Det är viktigt att vi har ordning och reda i Uppsalas ekonomi så att vi står rustade inför de ökande behoven i välfärden och kommande års ekonomiska utmaningar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har nått sitt resultatmål och ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning. Uppsala kommuns kostnadskontroll och ekonomiska läge är en viktig förutsättning nu när vi går in i en försämrad konjunktur som sammanfaller med ökade demografiska utmaningar och stora investeringar. I resultatet ingår högre skatteintäkter, statsbidrag och lägre kostnader för pensionsskulden. Nämnderna har totalt sett ett överskott, även om vård- och omsorgsnämnderna haft särskilda utmaningar.

- God ekonomisk kostnadskontroll tillsammans med fokuserat arbete har varit en viktig del i fyra år av positiva resultat för kommunen. Samtidigt står vi inför utmaningar de kommande åren där försämrad konjunktur tillsammans med stora investeringar i ett Uppsala som växer kommer att kräva prioriteringar och uthållighet, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör i Uppsala kommun.

Uppsala kommuns årsredovisning och bokslut ska antas av kommunfullmäktige 27 april. 

För mer information