Pressmeddelande

Förstudien om kommunens framtida konstverksamhet presenteras

Söndag 21 januari presenteras förstudien

Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun
i Vasasalen på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är välkommen att delta i evenemanget.

På uppdrag av kulturnämnden i Uppsala kommun har utredaren Jane Nilsson under 2017 genomfört en förstudie kring kommunens framtida konstverksamhet och lokalisering av Uppsala konstmuseum.

Resultatet av förstudien presenteras av kulturdirektör Sten Bernhardsson och kulturstrateg Pia Sörås Staflin söndag 21 januari 14.30–16.00 på Uppsala konstmuseum. Allmänheten är inbjuden. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

– Uppsala kommun växer kraftigt och vi behöver utveckla vår konstmuseiverksamhet för att möta framtidens behov och öka Uppsalas attraktivitet. Förstudien visar att det finns flera tänkbara alternativ, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun.

Förstudien tas emot av projektets styrgrupp fredag 19 januari och blir därefter tillgänglig för press och allmänhet.

För mer information

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg
Telefon:
018-727 17 99
E-post: pia.soras-staflin@uppsala.se

Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum
Telefon:
018-727 24 79
E-post:
daniel.werkmaster@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50