Nyhet

Förslaget till detaljplan för Seminariet ut för granskning

Förslaget för Seminariet innehåller en stor park, nya bostäder och lokaler i området. 26 mars beslutade plan- och byggnadsnämnden om att förslaget till detaljplan ska ställas ut för granskning.

Fyrisvallsgatan

Förslaget på detaljplan för Seminariet

Planen innebär att det privata grönområdet blir en stor allmän park och att cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen kan byggas. Detaljplanen värnar också områdets kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnader samt styr att ny bebyggelse får en gestaltning som passar in i miljön.

- Detaljplanen innebär att kommunen tar över ägandet och skötseln av parken. Vi ser en stor vinst i att få en park för allmänheten, som nu kommer skötas. säger Brita Bugge, planarkitekt på Uppsala kommun.

Läs mer om Seminariet på bygg.uppsala.se