Nyhet

Förslag till Mål och budget 2018-2020

Idag presenterar kommunens politiska majoritet sitt förslag till Mål och budget 2018. I den presenterar de kommunkoncernens budgetramar. Fokus läggs på tre finansiella mål utifrån resultat, soliditet och låneskuld. Budgeten innehåller politiska satsningar men även krav på fortsatt kostnadskontroll och effektiviseringar för att nå målen och möta de framtida utmaningarna i ett växande Uppsala. Kommunen har nio inriktningsmål och till dem tillhörande uppdrag. Majoritetens förslag fokuserar på uppdrag kring jobb, välfärd och klimat.

Det som nu kommer att ske är att budgetförslaget skickas ut på remiss till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten på sitt sammanträde i november.

Läs förslaget till Mål och budget 2018 i sin helhet