Nyhet

Förskolebarn som gillar att mäta

Hur lång är jag och hur hög är en solros? På Vintergatans förskola lär sig barnen matematik med liv och lust. Det visar också siffrorna i årets förskoleenkät.

Solros från Vintergatans förskolas lärmiljöer

Varje år svarar vårdnadshavare i Uppsala kommun på en enkät om sitt barns förskola. Utbildningsförvaltningen skickar ut enkäten för att få en uppfattning om kommunala och fristående förskolor uppfyller förskolans läroplan i vissa frågor. En av frågorna gäller om förskolan hjälpt barnen att utveckla sin matematiska förmåga. Vintergatans förskola har flera år i rad fått positiva svar, hela 95 procent av vårdnadshavarna är nöjda eller mycket nöjda. Förskollärare Carin Boström har en förklaring.

 – Vi visar vårdnadshavarna vad vi gör både praktiskt och teoretiskt.  Många får en aha-upplevelse. De förstår att matematik inte enbart handlar om räkning utan så mycket mer. Föräldrarna tycker att vi jobbar på ett lustfyllt och bra sätt.

Förskolan tar hjälp av spännande närmiljöer

Förskolan ligger nära Statens lantbruksuniversitet (SLU) och Statens Veterinäranstalt (SVA). Pedagogerna går ofta med barnen till Ullbo trädgård med sina exotiska växter och Kunskapsträdgårdens växter och äppellund.Barnen får uppdrag med matematiskt fokus, till exempel något de ska mäta och jämföra. Samtidigt njuter alla av att få vara i den fantastiska miljön.

– Ett år fick barnen följa odling av solrosor i flera månader vid Ulleråker. De kunde mäta och jämföra hur plantorna växte. Ett annat år tog vi med frön till Ekologicentrums växthus där de fick gro. Sedan tog vi med plantorna till förskolan och var noga med att mäta så att de placerades på rätt djup och lämpligt avstånd för att växa bra. Vi har också hälsat på i smådjurskliniken och träffat en bi-forskare för att se hur bikupor fungerar och hur det blir honung.

Barnen jämför kartan med verkligheten

Just nu jobbar förskolan med kartor och symboler. Pedagogerna använder sig av naturen som finns nära, från Ultunaåsen och ned till Fyrisån.
– När barnen plötsligt förstår sammanhang så blir de så stolta och ivriga, säger Carin. I höstas när vi hade fokus på att mäta och räkna ute i naturen ville de knappt gå tillbaka till förskolan igen. Det är roligt att jobba så här!

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten genomförs varje år i januari-februari. Svaren lämnas anonymt av vårdnadshavarna och resultaten lämnas i enskilda rapporter till varje förskola som fått tillräckligt många svar för att anonymiteten ska kunna bevaras. Resultaten publiceras också i början av sommaren på uppsala.se under Hitta och jämför förskolor.