Pressmeddelande

Förskolebarn ordnar ljusfest för barns rättigheter

Det har blivit tradition att förskolebarnen i Sävja och Gamla Uppsala deltar i den nationella ljusfesten för barns rättigheter i samband med Internationella barndagen. I år ordnar Sävja ljusfest den 17 november 17.00 vid Sävja kulturcentrum och Boländernas förskola. Gamla Uppsala firar den 20 november 17.00 i Gränby park.

Ljusfesten ordnas av förskolorna och är en återkommande tradition för de kommunala förskolornas barn, medarbetare och familjer i hela landet. I Uppsala deltar förskolorna i Gamla Uppsala och förskoleområdet Boländerna/Sävja/Danmark. Den är en del i det interkulturella förhållningssätt som förskolorna arbetar utifrån.

– Ljusmanifestationen synliggör barnen och ger dem en gemensam röst i det offentliga rummet. Det är viktigt att uppmärksamma Internationella barndagen och barns rättigheter, säger Yvonne Möller, pedagogista i Boländerna, Sävja, Danmark.

Ljusfesten uppmärksammar att mycket är gemensamt i olika kulturer, religioner och traditioner som finns representerade på förskolorna och barns rätt till utbildning, omsorg och en trygg uppväxt.

– Vi uppmärksammar ljuset med ljusfesten i novembermörkret som en del i våra förskolors kultur. Genom ljusfesten vill vi bidra till gemenskap och lyfta fram barnen, säger Birgitta Gräll, förskolechef för de kommunala förskolorna i Gamla Uppsala.

För mer information

Yvonne Möller, pedagogista
Telefon: 018-727 63 54
E-post: yvonne.moller@uppsala.se

Birgitta Gräll, förskolechef Gamla Uppsala
Telefon: 018-727 73 57
E-post: birgitta.grall@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27