Nyhet

Förlängd tid för synpunkter på de sydöstra stadsdelarna

Kommunen har beslutat att förlänga samrådsperioden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna till den 15 maj 2020.

Vid sitt sammanträde 15 april beslutade kommunstyrelsen att förlänga samrådsperioden för den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna med två veckor. Detta på grund av den pågående Coronapandemin och dess påverkan på människors vardag.

Samrådsperioden inleddes den 2 mars och totalt ordnas tre samrådsmöten där allmänheten kan ställa frågor och lära sig mer om förslaget. Vid det första mötet i Sävja 7 mars deltog totalt cirka 350 personer. Det andra mötet, 23 mars, fick på grund av coronapandemin hållas som ett webbinarium där drygt 120 personer deltog. Det sista samrådsmötet hölls 15 april som ett webbinarium på uppsala.se/sydostra.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar bland annat Bergsbrunna, Sävja, Vilan och Nåntuna. Den ska vara vägledande i kommande utveckling av området som ska få 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya arbetsplatser fram till år 2050.

Uppsala är ett av regeringens prioriterade områden i en satsning på nya hållbara städer och stadsdelar. Utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna är en del av den satsningen.