Pressmeddelande

Förintelsens minnesdag inleder året om mänskliga rättigheter

Kulturnämnden i Uppsala kommun har beslutat att 2020 ska vara ett år då fred, demokrati och mänskliga rättigheter uppmärksammas extra i verksamheter, evenemang, samarbeten och stöd till det fria kulturlivet. Detta med anledning av att Uppsala kommunfullmäktige beslutat att 2020 ska vara ett temaår för mänskliga rättigheter.

Förintelsens minnesdag inleder året om mänskliga rättigheter

Den 27 januari är det Förintelsens minnesdag och då inleder kulturnämnden temaåret. Det blir ett år fyllt av samarbeten kring aktiveter som inspirerar och engagerar. Kulturnämnden har gett särskilt stöd för projekt som anknyter till fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Även skolorna kommer att kunna ta del av kulturprogram på temat, bland annat i form av skolbiovisningar, dramaworkshops och inspirationsdagar för pedagoger.

Året inleds med en vecka på temat Vi minns Förintelsen med ett program som omfattar bland annat konserter, skolföreställningar och föreläsningar.

– Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller att värna och skydda de mänskliga rättigheterna. Även Uppsalas historia är en del av förintelsens historia. Vi måste lära av den och minnas både förintelsens offer, de som demonstrerade mot mottagandet av flyktingar och de som öppnade sina hem för dem, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

Under våren uppmärksammas också betydelsen av yttrandefrihet och demokrati i en utställning på Upplandsmuseet om Fristadsarbete i Uppsala, Sverige och världen. Uppsala universitets Körcentrum och Philharmonischer Chor i Berlin arrangerar fredskonserter och seminarium i maj för att uppmärksamma 75-årsdagen för freden 1945. I samverkan med Uppsala universitet och det fria kulturlivet startar en samtalsserie om bland annat bostad, klimat och segregation. 

– Det blir ett innehållsrikt år med många kulturella satsningar på temat fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Kulturförvaltningen har tillsammans med en mängd aktörer i Uppsala satt samman ett program som inleds med förintelsens minnesdag och som sedan fortsätter hela året, säger Sten Bernhardsson, direktör för kulturförvaltningen.

För att ytterligare belysa kulturförvaltningens arbete med mänskliga rättigheter tas en film fram som beskriver hur arbetet ser ut i några verksamheter, till exempel kulturcentrum, ungdomskulturhus och Fristad Uppsala.

Detaljerat program för Förintelsens minnesdag: uppsala.se/vi-minns-forintelsen
Program för året om mänskliga rättigheter: uppsala.se/mr2020

För mer information