Nyhet

Förändrade bidragsregler för idrott och fritid

Från och med 1 juli inför kommunen nya bidragsregler för idrott och fritid. Beslutet är fattat av idrotts- och fritidsnämnden.

Målet med förändringarna är att en större del av bidrag och lokalsubventioner ska gå till aktiviteter för barn och unga. Tanken är också att jämna ut skillnaderna mellan de föreningar som har egna anläggningar och föreningar som hyr lokal. De föreningar som driver egna anläggningar har tidigare fått mycket lägre stöd än de som hyr in sig i kommunala anläggningar.

De nya reglerna innebär att

  • alla föreningar ska betala en högre markeringsavgift när de hyr en kommunal idrottshall. 
  • inkomsterna från de höjda avgifterna ska gå tillbaka till barn- och ungdomsföreningar genom ökade bidrag. Dels höjs verksamhetsstödet för sammankomster från 25 till 60 kronor, dels höjs driftstödet för föreningar med egen anläggning.

De nya reglerna gäller i den utsträckning idrotts- och fritidsnämndens budget tillåter.

Exempel 

Höjd markeringsavgift för att hyra kommunala idrottshallar 

Numera kostar en hyrd timme i en kommunal idrottshall 150 kronor. Barn och unga som tränar får ett aktivitetsstöd på 60 kronor per sammankomst, vilket innebär att en ungdomsträning kostar 90 kronor. Vuxna som tränar får inte aktivitetsstöd och betalar hela summan på 150 kronor.

Tidigare kostade en hyrd timme i en kommunal idrottshall 80 kronor. Barn och unga fick då ett stöd på 25 kronor per sammankomst.  Totalt kostade en ungdomsträning därmed 55 kronor.

Större stöd till föreningar med egen anläggning

En del av de höjda avgifterna för att hyra kommunala idrottshallar går till föreningar som har en egen anläggning.

Dessutom kan föreningarna få större driftstöd för barn- och ungdomsverksamhet på den egna anläggningen. Tidigare kunde de få stöd på 30 procent, med ett tak på 350 000 kronor. Nu kan de få stöd på 60 procent, med ett tak på 700 000 kronor.

Mer information

Har du frågor kontakta Ewa Wennmark eller Wilhelm Widerholm.
E-post: bidrag@uppsala.se