Pressmeddelande

Fokus på god stadsmiljö och skydd för grundvattnet när Ulleråker växer

Utbyggnaden av stadsdelen Ulleråker tar nu ett viktigt steg framåt när de två första detaljplanerna för området kan presenteras. Bland annat har förändringar gjorts för att förstärka skyddet för grundvattnet i Uppsalaåsen. Kollektivtrafikstråket har fått en delvis ny sträckning och en ny utformning av torg ska göra att Ulleråker får ett tydligare och mer blomstrande stadsdelscentrum.

Vinghästtorget i centrala Ulleråker. Illustration: Mandaworks/Warm in the winter.

– Nu går vi vidare med ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt och målet är att Ulleråker ska bli en nationell förebild för hållbara stadsmiljöer. Vi vet att behovet av nya bostäder i Uppsala är stort och Ulleråker har ett unikt läge med naturen inpå knuten och nära till stadens två universitet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Efter att de två detaljplanerna för kvarteren Sagan och Vinghästen har varit ute på samråd ha flera förändringar gjorts. Ett stort torg har istället blivit två mindre torg i kvarteret Vinghästen, kollektivtrafikstråket har fått en ny dragning och nya hållplatslägen. Vissa kvartersformer har även justerats och områdets förskolor har fått nya naturnära lägen.

– Grundvattnet i Uppsalaåsen är ett riksintresse och även om Uppsala har byggts på åsen sedan 1200-talet så är det först nu vi tar riktigt skarpa beslut för att skydda grundvattnet när staden utvecklas. Med de byggnadsåtgärder som nu presenteras för Ulleråker kan vi både bygga bostäder och skydda vattnet långsiktigt. Vi får en ny modell där miljöansvar kommer med i planeringen på ett helt nytt sätt, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för hållbar stadsmiljö.

Efter en omfattande riskanalys har en rad åtgärder lagts till för att skydda Uppsalaåsens grundvatten. Det handlar om åtgärder i såväl planeringen av områden som under byggtiden och under den tid då många människor ska bo och leva i Ulleråker. Några av de prioriterade åtgärderna är minskad biltrafik, förbud mot miljöfarlig verksamhet och säker bortledning av förorenat dag- och spillvatten.

Målet är att Ulleråker ska bli en klimatsmart stadsdel med stor variation i boende och serviceutbud. Målet är att minst 30 procent av de nya bostäderna i Ulleråker ska vara hyresrätter.

– Variation och mångfald är viktigt för att skapa den goda natur- och stadsmiljö som vi vill uppnå i Ulleråker. Här ska människor kunna bo oavsett om de vill äga eller hyra sin bostad och den blandningen har vi i de två första detaljplanerna, säger Hanna Mörck (V), ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Plan- och byggnadsnämnden ska den 23 november fatta beslut om de två detaljplanerna som därefter kommer att göras tillgängliga för granskning.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för hållbar stadsmiljö
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Hanna Mörck (V), ledamot i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
Telefon: 073-696 12 41
E-post: hanna-victoria.morck@pol.uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se