Pressmeddelande

Fokus på barn och ungas kreativitet i kommunens kulturbudget

Kulturnämnden ökar sitt stöd till verksamheter som riktar sig till barn och ungas kulturutövande. Det beslutades på gårdagens möte då budgeten för 2017 antogs.

Några av budgetförstärkningarna riktar sig till Uppsala kulturskolas utveckling och till fritidsgårdarna för att förstärka öppettider och bemanning. Även ett nytt anslag för kulturpedagogisk verksamhet införs. Anslaget ska föreningar och andra som arbetar med barn och ungas kulturutövande kunna söka.

– Att ge alla barn och unga möjlighet att utveckla sin kreativitet kan lägga grunden till ett livslångt kulturintresse och till ett bättre samhälle. Därför står unga människors möjligheter att utöva och uppleva kultur i fokus för vårt arbete, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Ett exempel är Bibliotek Uppsala som nästa år ska jobba mer aktivt för att nå barn som inte självklart hittar till biblioteken. Det handlar främst om barn i förskoleåldern och nu ska verksamheten utvecklas så att den vänder sig till såväl barn som vuxna. Det kan handla om bokcirklar för föräldralediga eller sagostunder i kombination med ett språkcafé.

– Det här gör det möjligt för oss att förstärka vårt arbete med barn, språk och integration. Vi vill att barn från olika områden och med olika modersmål ska ha möjlighet att mötas kring språk, böcker och berättande, säger Johanna Hansson, stadsbibliotekarie.

Kulturnämndens verksamhetsplan för 2017 innehåller även en del utredningsuppdrag. Bland annat ska en plan tas fram som visar hur kultur- och fritidsverksamheterna kan utvecklas i ett växande Uppsala. Framtidens konstverksamhet ska genomlysas och ett förslag till en barnkulturgaranti ska tas fram.

– Tillgången till ett rikt konst- och kulturliv och mycket fritidsaktiviteter är ovärderliga resurser. Det gör Uppsala till ett attraktivt samhälle att leva och verka i. Förhoppningsvis leder det till att många vill besöka Uppsala, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Sten Bernhardsson, kulturdirektör, kulturförvaltningen
Telefon: 018-727 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Johanna Hansson, Stadsbibliotekarie, Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 48
E-post: Johanna.Hansson@uppsala.se

Presskontakt
Anna Lindquist-Forsberg
Telefon: 018-727 13 99
E-post: anna.lindquist@uppsala.se