Pressmeddelande

Fem konstverk invigs för att uppmärksamma reformationen

Utställningen Konst som port till reformationen invigs fredag 20 oktober på Stadsbiblioteket av Annica Anderbrant, domprost för Svenska kyrkan Uppsala och Anna Ehn, intendent för offentlig konst Uppsala kommun. Därefter presenteras konstnärerna och de olika konstverken.

Gijs Weijer, screentryck, Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress. Foto: Qimage.

Gijs Weijer, screentryck, Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress. Foto: Qimage.

Under fem veckor visas fem verk av konstnärerna Henny Linn Kjellberg, Natasha Dahnberg, Gijs Weijer, Penja Hesselbäck samt Moa Lönn och Elisabeth Bucht på olika platser i Uppsala.

Med anledning av firandet av reformationsåret 2017 har Svenska kyrkan och Uppsala kommun arbetat fram idén om ett gemensamt konstprojekt. Hur kan Martin Luthers tankar ha bäring på vårt samhälle idag? Kan Martin Luthers idéer vara allmänmänskligt aktuella oberoende av religion och åskådning?

– Frågor kring information är påtagligt aktuella nu när vi hör om hur osanningar blir sanningar och hur vi hamnar i ”filterbubblor” och i faktaresistens. Det är svårt för oss att avgöra vad som är viktigt och riktigt i det stora nyhetsflödet, säger Anna Ehn som lett projektet från kommunens sida.

Inom reformationen var kulturen viktig, både konst och musik. Konsten förmedlade tankar. Genom tryckpressar kunde texter och bilder spridas. Luther ville också att skolor skulle inrättas för både pojkar och flickor.

Projektets fem konstverk har olika infallsvinklar på temat reformationen. Språket som ingång till gemenskap, översättning från ett språk till ett annat, Katharina von Bora - Martin Luthers hustru och hennes del i reformationens tillkomst, boktryckarkonstens intåg samt vikten av konst och kultur som ett sätt att nå gemenskap.

Platserna och konstverken

Henny Linn Kjellberg ”Uttydelser” porslin: Stadsbibliotekets ljusgård.
Natasha Dahnberg ”Tornet” video: Upplandsmuseets fasad
Moa Lönn och Elisabeth Bucht ”Väv” textil och film: Gottsunda kulturcentrum
Gijs Weijer ”Vanitasbild av Gutenbergs boktryckarpress” screentryck: Helga Trefaldighets kyrka, södra koret
Penja Hesselbäck ”Katharina von Bora” fotomontage på dibond: utanför sjukhuskyrkan, Akademiska sjukhuset

Utställningen invigs fredagen den 20 oktober, 15.00 i ljusgården på Stadsbiblioteket och visas till och med 20 november 2017

Läs mer om Martin Luther och reformationsjubiléet på Svenska kyrkans hemsida, om reformationsåret.