Pressmeddelande

Felet i skolvalet låg hos it-leverantören

Uppsala kommun fick i förra veckan stoppa processen med att meddela skolplaceringar efter att medarbetare på antagningsenheten uppmärksammat fel i adressuppgifterna hos flera elever. Efter en grundlig genomgång vet man nu att felet låg hos företaget IST, som levererar webbtjänster inom skola till Uppsala kommun.

IST konstaterar själva att de brustit vid två tillfällen; vid uttaget av syskonförturen och uttaget av listor för de barn som flyttar eller byter adress. Företaget använder för första gången ett nytt verktyg som ännu inte är färdigutvecklat. Handhavandefelet uppstod i en del av processen som inte ska hanteras manuellt när verktyget är färdigbyggt.

De felaktiga adresserna gäller de barn där vårdnadshavarna på ett korrekt sätt anmält att man kommer att ha en annan adress än den nuvarande när höstterminen startar. 30 av de barnen har fått fel adress i de listor som levererats till antagningsenheten som grund för skolplaceringarna.

– Antagningsenheten har lagt in adressuppgifterna korrekt, men sedan har det blivit ett handhavandefel hos IST, som påverkat oss, säger Omar Hijazi, chef för antagningsenheten.

Tack vare att handläggare på antagningsenheten upptäckte felet i tid, hann kommunen stoppa utskicket av placeringar via e-post och brev till vårdnadshavarna. Ett skickat mail eller brev är ett myndighetsbeslut, och då hade ett 30-tal elever fått en placering utifrån fel adress.

– Vi är ledsna för det inträffade och vi har en god dialog med IST om hur vi ska utveckla och göra tjänsten bättre, så att vi så långt möjligt undviker att barnen och deras vårdnadshavare drabbas av något sådant här igen, säger Omar Hijazi.

På grund av de felaktiga adresserna behöver antagningsenheten göra om skolplaceringarna och enheten räknar med att det ska vara klart senast 31 mars. Efter att vårdnadshavarna tagit emot myndighetsbeslutet om placering, följer två veckors omvalsperiod.

Under en kort period kunde vårdnadshavare se sitt barns placering i e-tjänsten eBarnUngdom. Det är emellertid inte att betrakta som ett myndighetsbeslut, utan även de barnen omfattas av den nya placeringsprocessen.

Kommunen har samarbetet med IST sedan 1995 och är i övrigt nöjda med och har en bra relation med företaget.

För mer information

Omar Hijazi, chef för antagningsenheten
Telefon: 018-727 86 10
E-post: omar.hijazi@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se