Pressmeddelande

Fanny Östlund och Victor Andersson får kommunens elitidrottsstipendier 2016

Vid sitt sammanträde måndag 22 augusti har idrotts- och fritidsförvaltningen fattat beslut om att tilldela 2016 års elitidrottsstipendier till tennisspelaren Fanny Östlund och innebandyspelaren Victor Andersson. Det är första gången som stipendiet delas ut till både en kvinna och en man.

– Genom stipendiet kan kommunen vara med och bidra till att flera kan elitsatsa på sin idrott, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Motiveringen lyder:
"Fanny Östlund och Victor Andersson är båda ambitiösa personer som idag tillhör Sverigeeliten inom sina respektive idrotter.

Fannys idrottsliga drivkraft kommer med all säkerhet ge henne möjlighet att mäta sina krafter på en hög internationell tennisnivå i framtiden.

Victors målinriktade satsning ger honom en stor chans att fortsätta utvecklas och bli en innebandyspelare på högsta internationella nivå.

Både Fanny och Victor ser det som viktigt att vara engagerad i klubbens barn-och ungdomsverksamhet och att vara en god förebild för barn och unga i Uppsala."

– I år gick stipendiet till två ungdomar och det är inspirerande att vi har många, både äldre och yngre, som elitsatsar i Uppsala. Fanny och Victor är föredömen för många både inom sin egen och i andra idrotter.

Elitidrottsstipendierna är på 40 000 kronor och delas ut vid Uppsalas idrottsgala 24 november i IFU Arena.

Mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmström@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se